27. 11. 2020

Barma: Etnický problém, válka a boj za demokracii

ISBN 978-80-87558-08-9, 253 stran, rok vydání: 2013

V březnu 2011 oficiálně skončila vláda vojenské junty v Barmě. Jednou z klíčových otázek, které Barma musí řešit, je etnický problém. Území Barmy obývá 135 značně rozdílných etnických skupin. Významná část z nich zahájila po získání nezávislosti země v roce 1948 ozbrojený boj proti vládě. Tento boj doposud neskončil. Etnický konflikt v Barmě je nejdéle trvající občanskou válkou v novodobých dějinách světa. Za současné situace by se hnutí etnických menšin mohlo stát pověstným „jazýčkem na vahách“ v boji o demokracii v Barmě. Ten dnes mezi sebou vedou stoupenci bývalé vojenské junty, rozhodnutí i nadále si udržet výsadní mocenské postavení, a demokratická opozice. Pochopení etnického problému v Barmě tak získalo novou naléhavou dimenzi.

Studie zpracovává etnický problém v Barmě zejména v rovině vztahů mezi minoritními etnickými uskupeními a centrální vládou. V první části se zaměřuje na předkoloniální a koloniální období; v druhé části rozebírá období po získání nezávislosti Barmy a vojenských diktatur, třetí část je věnována analýze etnického problému Brmy v kontextu aktuálního politického vývoje země.

PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D. (*1962), etnolog; působí jako vědecký pracovník v Ústavu mezinárodních vztahů Praha. Věnuje se problematice pevninské jihovýchodní Asie a nebojenské bezpečnosti. K jihovýchodní Asii mimo jiné publikoval Siam Undiscovered (2004), Royal Ties (2006), Dějiny Kambodže (2007) a Dějiny Laosu (2010).

 

Objednávka

Barma: Etnický problém, válka a boj za demokracii

Pokud objednáváte více titulů, napište je do poznámky níže (plus počet kusů), nebo vyplňte kontaktní formuláře u vybraných titulů. Následně Vám zašleme mailem fakturu s platebními údaji.

181