Miroslav Nožina Seniorní výzkumný pracovník

Miroslav Nožina působí jako seniorní výzkumný pracovník v Centru pro studium globálních regionů v rámci jeho Výzkumné skupiny Asie Pacifik. Vystudoval obor Národopis na Filozofické fakultě T. G. Masaryka v Brně, kde rovněž získal titul PhDr. Doktorát v oboru Etnologie , Ph.D., získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Habilitoval se v oboru kulturní a sociální antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V minulosti působil jako člen mezinárodního týmu expertů Střediska pro geopolitické sledování drog v Paříži (Observatoire géopolitique des drogues, Paris), novinář s aktivitami v západní Evropě, bývalém Sovětském svazu, Asii a USA, postgraduální student a výzkumný pracovník v Orientálním ústavu ČSAV v Praze. Zaměřuje se především na oblast politické antropologie a antropologie kriminality / kulturní kriminologie. Publikuje na témata mezinárodní organizované kriminality, kriminality v diasporách drogové problematiky a nelegálního obchodu s přírodninami; dále etnické problematiky historie a aktuálního společenského vývoje v zemích pevninské jihovýchodní Asie. Realizoval řadu výzkumných pobytů a expedic zejména v zemích jihovýchodní Asie a rovněž v Africe, Austrálii a Latinské Americe. Je členem Evropského sdružení pro studia jihovýchodní Asie (European Association for Southeast Asian Studies; EuroSEAS) a Globální iniciativy proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (Global Initiative Against Transnational Organized Crime; GIATOC). Působí jako pracovník volebních pozorovacích misí Evropské unie (European Union – Election Observation Missions; EU-EOM). Je členem redakční rady časopisu Drugs and Forensics Bulletin.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné projekty