30. 11. 2020

Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou

ISBN 978-80-86506-93-7, 237 stran, rok vydání: 2011

Tato kniha nepředstavuje pouze analýzu vybraných oblastí české zahraniční politiky, nýbrž obsahuje i konkrétní doporučení ve vztahu k jejímu budoucímu směřování. Jednotlivé kapitoly nabízejí neotřelý kritický pohled na všeobecně očekávaná témata stejně tak jako se věnují méně či v podstatě vůbec nediskutovaným agendám. Vedle tradičních témat současnosti, kterými jsou např. energetická bezpečnost, Afghánistán či vztah k dlouhodobě podporovaným zemím západního Balkánu, v knize lze najít také kapitoly o vietnamském organizovaném zločinu, Evropském trhu s obranným materiálem či roli mezistranických vztahů při formování zahraniční politiky. Celou knihu pak uzavírá obecnější diskuse o české evropské politice, v níž na sebe narážejí často euroskeptické politické elity a úředníci, kteří značnou část své profesní zkušenosti načerpali v přímé či nepřímé spojitosti s EU. Načasování této knihy je více než příhodné, neboť souzní s procesem tvorby nových strategických dokumentů. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že přijetím těchto dokumentů diskuse o české zahraniční politice nekončí, ale v určitém smyslu teprve začíná.

Objednávka

Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou

Pokud objednáváte více titulů, napište je do poznámky níže (plus počet kusů), nebo vyplňte kontaktní formuláře u vybraných titulů. Následně Vám zašleme mailem fakturu s platebními údaji.

130