Digitální suverenita a střední Evropa

Digitální suverenita (DS) je novým, avšak nepřehlédnutelným politickým diskurzem v Evropské unii, který má potenciál proměnit podobu politického a ekonomického uspořádání EU. Diskuze se teprve rozbíhají, ale je již zřejmé, že střední a východní Evropa (SVE) se jich příliš neúčastní. Hrozí jí tedy, že bude na vznikající mapě "digitálně suverénní" Evropy chybět. Navrhovaný projekt zkoumá vzestup evropského diskurzu o DS společně s tímto relativním upozaděním středoevropských aktérů. Jeho hlavní výzkumnou otázkou je "Jaký dopad mají diskurzy a praktiky digitální suverenity na SVE, a to se zvláštním ohledem na její pozici v EU?" Naší ambicí je porozumět dopadu transformace EU, probíhající skrze implementaci DS, na mocenské vztahy mezi SVE a dalšími evropskými aktéry. Zvláštní pozornost je věnována tomu, jestli může DS přispět k posílení SVE, nebo spíše naopak k prohloubení rozporů mezi "novými" a "starými" členskými státy.

  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR) - Standardní projekty 
  • Název projektu: Digitální suverenita a střední Evropa
  • Registrační číslo projektu: 23-06346S
  • Řešitel: Jakub Eberle 
  • Řešitelský tým ÚMV: Jakub Eberle, Linda Monsees, Asya Metodieva, Daniel Šitera 
  • Doba řešení: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025