Elif Naz Němec Přidružená výzkumná pracovnice

Elif Naz Němec působí jako přidružená výzkumná pracovnice v Centru mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů. Vystudovala právo na Právnické fakultě univerzity Galatasary v Istanbulu (bakalářský titul), a dále získala titul LL.M. na London School of Economics and Political Science a magisterský titul v oboru veřejného práva na Istanbul Gedik University. Je doktorandkou na Právnické fakultě Univerzity Karlovy na katedře práva životního prostředí, kde se zaměřuje na právní ochranu zvířat v souvislosti se změnou klimatu. Dříve pracovala jako odborná asistentka na katedře veřejného práva na Istanbul Gedik University, kde také vedla Výzkumné a aplikační centrum lidských práv. V minulosti pracovala také jako advokátní koncipientka v Kabine Law Office v Istanbulu. Mezi její hlavní výzkumné zájmy patří právo lidských práv, gender, právo životního prostředí, změna klimatu, a právo zvířat.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné projekty