23. 3. 2015

Energetické vztahy mezi Maďarskem a Ruskou federací: historie, současnost a perspektivy

Policy
paper

Energetické vztahy mezi Maďarskem a Ruskou federací prošly po roce 1990 řadou rozdílných vývojových etap. Od založení nového energetického rámce vzájemných vztahů přes zhoršení energetické interakce až po vytvoření pragmatických přátelských vztahů v oblasti energetiky. Současné energetické vztahy jsou charakterizovány výraznou energetickou závislostí Maďarska na Rusku, které je hlavním dodavatelem ropy, zemního plynu, uhlí a elektrické energie. Do budoucna lze očekávat další pokračování užší energetické spolupráce a politického přibližování Maďarska k Rusku, přičemž Maďarsko se stane pomyslným „trojským koněm“ Ruské federace v rámci Evropské unie.

Hlavním cílem tohoto discussion paperu je analyzovat energetické vztahy mezi Maďarskem a Ruskou federací. Dílčí cíle jsou pak tři. Prvním cílem je popsat krátký historický vývoj rusko-maďarských energetických vztahů. Druhým cílem je analyzovat hlavní otázky současných energetických vztahů Ruska a Maďarska. A konečně třetím dílčím cílem je snaha predikovat budoucí vývoj energetických vztahů mezi RF a Maďarskem. K naplnění těchto cílů se předkládaný discussion paper v rámci energetických vztahů mezi Maďarskem a Ruskem zaměří na sektor ropy, zemního plynu a jaderné energie.

Struktura discussion paperu je následující. V první a druhé části je analyzována energetická bezpečnost a politika Ruska a Maďarska. Třetí část se pak zaměří na stručný popis vývoje energetických vztahů mezi RF a Maďarskem. Ve čtvrté části jsou analyzovány současné rusko-maďarské energetické vztahy v sektoru ropy, zemního plynu a jaderné energie. Poslední část se zaměří na predikci budoucího vývoje energetické interakce mezi Ruskem a Maďarskem.