Martin Laryš Zástupce ředitele výzkumu

Martin Laryš působí jako výzkumný pracovník Centra globální politické ekonomie, od r. 2024 zároveň jako zástupce ředitele výzkumu. Vystudoval mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity (Ph.D.) a politologii na Masarykově univerzitě v Brně (Mgr.). Předmětem jeho odborného zájmu je energetická politika a politické násilí v post-sovětském prostoru se zaměřením na ozbrojené konflikty, organizovaný zločin, extremismus a terorismus.

Knihy

Kapitoly

Odborné Stati

Výzkumné projekty