Martin Laryš Deputy Research Director

Martin Laryš působí jako výzkumný pracovník Centra globální politické ekonomie. Vystudoval mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity (Ph.D.) a politologii na Masarykově univerzitě v Brně (Mgr.). Předmětem jeho odborného zájmu je energetická politika a politické násilí v post-sovětském prostoru se zaměřením na ozbrojené konflikty, organizovaný zločin, extremismus a terorismus.

Knihy

Kapitoly

Odborné Stati

Výzkumné projekty