Martin Laryš Juniorní výzkumný pracovník

Martin Laryš působí jako juniorní výzkumný pracovník Centra globální politické ekonomie. Vystudoval politologii na Masarykově univerzitě v Brně a momentálně dokončuje doktorské studium mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Předmětem jeho odborného zájmu je energetická politika a politické násilí v post-sovětském prostoru se zaměřením na ozbrojené konflikty, organizovaný zločin, extremismus a terorismus.

Knihy

Kapitoly

Odborné Stati