29. 7. 2016

Islám versus modernizace? Náboženství, sekularismus a rozvoj v Turecku. Pohled Turguta Özala

ISBN 978-80-87558-14-0, 142 stran, rok vydání: 2013

Kniha se zabývá vzájemným vztahem islámu, sekularismu a modernizace ve vývoji Turecka. Tuto problematiku vedle teoretické roviny konkrétně zkoumá na příkladě bývalého tureckého premiéra a prezidenta Turguta Özala (1927–1993), jehož myšlení a politiku analyzuje a zařazuje do širšího politického a historického kontextu a porovnává s přístupy kemalismu a islamismu.

Turgut Özal stál v čele Turecka po celou dekádu (1983–1993), kterou mnozí současníci i část zahraničních odborníků vnímají jako přelomovou z hlediska modernizačních proměn a posunu postavení islámu ve společnosti. Tím významně přispěl k rozvoji specifické turecké kulturně-náboženské identity. Kniha Islám versus modernizace? Náboženství, sekularismus a rozvoj v Turecku. Pohled Turguta Özala na konkrétní případové studii ilustruje, že proces modernizace společnosti nemusí nutně znamenat více sekularizace a oslabování role náboženství. Je pozváním pro čtenáře nejen k poznání této významné osobnosti nejnovější turecké historie, ale současně i k reflexi mnohovrstevného vztahu islámu a modernizace.

Erik Siegl (1977) je absolventem doktorského studia na Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se specializací na Turecko.Je autorem desítky odborných statí a článků v českých i zahraničních periodikách k turecké tematice.

 

Objednávka

Islám versus modernizace? Náboženství, sekularismus a rozvoj v Turecku. Pohled Turguta Özala

Pokud objednáváte více titulů, napište je do poznámky níže (plus počet kusů), nebo vyplňte kontaktní formuláře u vybraných titulů. Následně Vám zašleme mailem fakturu s platebními údaji.

117