Dekarbonizace české energetiky prizmatem nové energetické geopolitiky EU (se zaměřením na plynovou závislost)

Dekarbonizace energetického sektoru EU je plánovaným procesem, ve kterém dojde v členských státech k významným změnám; to je zvláště důležité pro Českou republiku, energeticky náročnou ekonomiku závislou na dovozu fosilních paliv. Vzhledem k současné bezprecedentní geopolitické krizi a s ní související výrazné hrozbě pro EU tento proces také výrazně získává bezpečnostní rozměr v logice moci. Projekt se zaměřuje na průnik bezpečnostních paradigmat s energetickou politikou prostřednictvím vývoje scénářů zaměřených na vztahy EU s dodavateli do EU (zejména Ruskou federací) a hlavními tranzitními zeměmi. Z hlediska teoretických příspěvků je projekt založen na konceptu nové energetické geopolitiky, která překonává racionalistický přístup k energetické transformaci zapojením kritické geopolitiky a uznáním zásadní důležitosti diskurzu.

  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR) - Standardní projekty 
  • Název projektu: Dekarbonizace české energetiky prizmatem nové energetické geopolitiky EU (se zaměřením na plynovou závislost)
  • Registrační číslo projektu: 23-06411S
  • Řešitel: Zbyněk Dubský (VŠE) 
  • Spoluřešitel: Lukáš Tichý 
  • Řešitelský tým ÚMV: Lukáš Tichý, Jan Mazač, Martin Laryš, Nikita Odintsov 
  • Doba řešení: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025