Jan Mazač Přidružený výzkumný spolupracovník

Jan Mazač působí jako přidružený výzkumný pracovník v Centru globální politické ekonomie a je členem Výzkumné skupiny pro energetickou politiku. Vystudoval obor Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde pokračuje v doktorském studiu působí jako interní doktorand. Předmětem jeho odborného zájmu jsou témata jako energetická bezpečnost a politika USA a EU, energetické vztahy USA a EU, dekarbonizace, zahraniční politika USA a transatlantické vztahy.

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné Projekty