Zbyněk Dubský Přidružený výzkumný pracovník

Zbyněk Dubský působí jako přidružený výzkumný pracovník v Centru globální politické ekonomie v rámci Výzkumné skupiny pro energetickou politiku. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní politické vztahy (Ph. D.). Dále působí také na Vysoké škole ekonomické v Praze na Fakultě mezinárodních vztahů. Předmětem jeho odborného zájmu jsou evropská bezpečnost, energetická bezpečnost, evropský integrační proces, společná zahraniční a bezpečnostní politika, moc v MV a Prevence konfliktů.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné Projekty