Diskurz, emoce a zahraniční politika: křest knihy Jakuba Eberleho

Ústav mezinárodních vztahů Vás srdečně zve na křest knihy Jakuba Eberleho s názvem „Discourse and Affect in Foreign Policy: Germany and the Iraq War", který proběhne dne 26. června 2019 od 17:00 hodin v prostorách knihovny ÚMV, Nerudova 3, Praha 1. Tento křest bude doprovázet související diskuze na téma role jazyka, emocí a identity v teorii i praxi mezinárodní politiky spolu s Šárkou Kolmašovou a Petrem Kratochvílem, která bude moderována Vladimírem Handlem.

26. 6. 2019 (17:00)

Ústav mezinárodních vztahů

Zahraniční politika bývá tradičně chápána jako výsledek chladných a často utajovaných politických a byrokratických kalkulací o tom, jak nejlépe prosazovat národní zájem. Zahraniční politika je ale také veřejným divadlem, v jehož rámci jsou vyprávěny příběhy o světě kolem nás a utvářeny kolektivní i individuální identity. Vybavme si ikonické a stále dokola opakované scénky, kdy Willy Brandt poklekává u pomníku varšavského povstání, Ronald Reagan vyzývá ke stržení berlínské zdi a George W. Bush na palubě letadlové lodi prohlašuje iráckou válku za „mission accomplished“.

Roli diskurzu, emocí a identity v zahraniční politice se věnuje i nová kniha výzkumného pracovníka ÚMV Jakuba Eberleho Discourse and Affect in Foreign Policy: Germany and the Iraq War, kterou vydává prestižní nakladatelství Routledge. Eberle na základě více než tisícovky textů, obrazových materiálů i rozhovorů dokumentuje rozpory německé politiky v irácké krizi 2002-2003 a vysvětluje je pomocí emocionálních vazeb k protichůdným normám, pravidlům a identitám.

Zveme vás na její křest, v jehož rámci proběhne diskuze o roli jazyka, emocí a identity v teorii i praxi mezinárodní politiky. Jakým způsobem emoce ovlivňují zahraniční politiku? Jak je máme zkoumat? Může se zahraniční politika státu vyhnout rozporům a protikladům? Jaké normativní otázky to otevírá? Co to znamená pro zahraniční politiku ČR?

Diskuze proběhne v češtině.

Organizátoři