Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy

Změny v energetických politikách členských států EU nelze vysvětlit pouze tlakem vyvíjeným legislativou EU nebo obecněji výzkumem formálních pravomocí orgánů EU v této oblasti. Tento projekt se zaměřuje na zkoumání dopadu energetického diskurzu EU (zejména s ohledem na energetickou bezpečnost) na vybrané členské státy EU (Česká republika, Německo, Francie, Itálie a Švédsko) v časovém období 2014–2022 při využití diskurzně-historického přístupu. Tvrdíme, že analýza interakce mezi energetickými diskurzy evropských institucí (konkrétně Evropské komise a Evropského parlamentu) a energetickými diskurzy členských států vysvětluje zásadní změny v pohledu členských států na potřebu změn energetických politik (jako jsou změny v energetickém mixu).

  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR) - Standardní projekty
  • Název projektu: Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy
  • Registrační číslo projektu: 21-04317S
  • Řešitel: Lukáš Tichý 
  • Řešitelský tým ÚMV: Lukáš Tichý, Jan Mazač 
  • Doba řešení: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023