Jan Lhotský Přidružený výzkumný pracovník

Jan Lhotský působí jako přidružený výzkumný pracovník v Centru mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů. Kromě toho je vedoucím nezávislé akademické instituce Centrum pro lidská práva a demokracii, v rámci které vede také sekci mezinárodní trestní spravedlnost. Pracuje rovněž jako právník v Kanceláři veřejného ochránce práv. Vystudoval Právnickou fakultu (JUDr., Ph.D.) a Ekonomicko-správní fakultu (Ing.) Masarykovy univerzity, dále také European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization v Benátkách (E.MA). V minulosti působil jako advokátní koncipient ve společnosti Rödl & Partner v Praze, právník-trainee v Evropské službě pro vnější činnost v Bruselu, Visiting Professional u Mezinárodního trestního soudu v Haagu, a rovněž jako právník u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. V současnosti rovněž učí na Masarykově univerzitě. Předmětem jeho odborného zájmu jsou především mezinárodní právo veřejné, lidská práva a mezinárodní trestní právo.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné projekty