Mezinárodněprávní aspekty konfliktu na Ukrajině

Vedoucí centra mezinárodní práva ÚMV Veronika Bílková společně s výzkumníky ÚMV Janem Lhotským a Miroslavem Tůmou si pro Vás připravili přednášku k probíhajícímu ozbrojenému konfliktu na Ukrajině, který rozeberou z pohledu mezinárodní práva.

3. 3. 2022 (16:30)

Jazyk: čeština Nerudova 257/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1

Cílem akce je rozebrat současný ozbrojený konflikt na Ukrajině z pohledu mezinárodního práva. Veronika Bílková ve svém příspěvku zodpoví otázku, zda ruský a běloruský útok na Ukrajinu představuje akt agrese a přiblíží, jaké možnosti reakce na takový akt mezinárodní právo státům nabízí. Zamyslí se také nad tím, jaká pravidla mezinárodního humanitárního práva se v konfliktu uplatňují, a zhodnotí, nakolik je bojující strany dodržují.

Jan Lhotský ve své prezentaci posoudí, zda vyvolání konfliktu na Ukrajině představuje zločin podle mezinárodního práva a zda k páchání takových zločinů dochází během konfliktu. Rozebere též, před jakými orgány by bylo možné pachatele těchto zločinů trestně stíhat.

Miroslav Tůma se vyjádří k problematice jaderných zbraní, k hrozbě jejich možného použití a uvedení ruských jaderných sil do vysoké bojové pohotovosti.

Pro účast na akci se prosím registrujte. Live-stream sledujte na naši Facebook page.