Michal Kolmaš šéfredaktor časopisu Czech Journal of International Relations (CJIR)

Michal Kolmaš je šéfredaktorem časopisu Czech Journal of International Relations, a docentem na Metropolitní univerzitě Praha. Vystudoval mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově (Ph.D.) a Masarykově univerzitě (Mgr.). Dlouhodobě působil na univerzitách v Japonsku a Spojených státech. Zaměřuje se na konstruktivistické a kritické přístupy ke zkoumání mezinárodních vztahů, japonskou zahraniční i domácí politiku a změnu klimatu v mezinárodních vztazích. Je členem řady oborové organizace EJARN a hodnotitelem panelu P408 Grantové agentury ČR.