TECH.RISK Internacionalizační iniciativa výzkumu rolí soukromých společností při zabezpečování kybernetických technologií

Do zabezpečení síťových technologií se zapojuje celá řada aktérů včetně států, mezinárodních organizací, soukromých firem a konečných uživatelů. Internacionalizační iniciativa TECH.RISK nahlíží na danou problematiku ze specifické společenskovědní perspektivy při zohlednění multidisciplinární povahy tématu. Konkrétně se zaměří na roli soukromých společností na otázky jejich zodpovědnosti a související legitimity. Poskytne tak expertní analýzu problematiku dvojznačné role soukromých společností se specifickým důrazem na evropskou dimenzi, která bude reflektována v úzké spolupráci s mezinárodními výzkumnými instituty.

  • Poskytovatel: Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1), Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR) 
  • Název projektu: TECH.RISK Internacionalizační iniciativa výzkumu rolí soukromých společností při zabezpečování kybernetických technologií
  • Registrační číslo projektu: VJ03030025
  • Řešitel: Ondřej Ditrych 
  • Řešitelský tým ÚMV: Ondřej Ditrych, Linda Monsees, Jan Švec 
  • Doba řešení: 1. 6. 2023 – 31. 12. 2025 

 

Tento projekt (TECH.RISK Internacionalizační iniciativa výzkumu rolí soukromých společností při zabezpečování kybernetických technologií, reg. č. VJ03030025) byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR z programu "Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 – IMPAKT 1".