Jan Švec výzkumný pracovník

Jan Švec je výzkumný pracovník Výzkumné skupiny Asie Pacifik při Centru pro studium globálních regionů. Na Vysoké škole ekonomické v Praze dokončil doktorát na téma vlivu informačních a komunikačních technologií na autoritářské režimy. Na téže univerzitě vystudoval obory politologie a čínská studia (Ing.) a politologie a mezinárodní studia (Bc.). Jako hostující výzkumník působil na Stockholm University a absolvoval studijní pobyty na Beijing Language and Culture University, Zhejiang University a Far East Federal University ve Vladivostoku. Vyučuje na Masarykově ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze. Předmětem jeho odborného zájmu je především teorie autoritářství, politika Číny, vliv moderních technologií na charakter vládnutí a také lidská práva.

Odborné stati

Výzkumné projekty