Vernisáž k výstavě plakátů „Future of Europe - 2018"

Ústav mezinárodních vztahů ve spolupráci s Radou pro mezinárodní vztahy a Friedrich Ebert Stiftung si Vás dovoluje pozvat na vernisáž k výstavě plakátů „Future of Europe - 2018“.

30. 7. 2018 (18:00)

DOX Centrum současného umění Poupětova 1, Praha 7

Mezinárodní výtvarnou soutěž na téma: 2018 – Future of Europe vyhlásila Rada pro mezinárodní vztahy spolu s Ústavu mezinárodních vztahů a Friedrich Ebert Stiftung k výročí 100 let od vzniku Československa. V průběhu večera budou vyhlášeni vítězové této výtvarné soutěže.

Cílem projektu je přispět k debatě o budoucnosti Evropy a umožnit prostor studentům, jejíž názory nejsou tolik slyšet. Studenti vysokých výtvarných a uměleckých škol získali možnost tvůrčím způsobem vyjádřit svůj názor a představu o budoucím směřování Evropy. Výsledná umělecká díla budou podnětem a inspirací pro zahájení veřejné debaty o budoucnosti Evropy.

Soutěže se zúčastnilo 151 studentů z Bosny a Hercegoviny, České Republiky, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Maďarska, Německa, Rakouska, Řecka a Slovenska.

Záštitu nad projektem převzali: Tibor Navracsics, eurokomisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport; Zastoupení Evropské komise v ČR; Velvyslanectví České republiky ve Francii

Projekt podpořili: Západočeská Univerzita v Plzni; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Fakulta architektury, ČVUT Praha; DOX Centrum současného umění; aug.cz

Projekt finančně podpořili: Ústav mezinárodních vztahů v.v.i.; Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice; Úřad vlády ČR

Registrace je možná na e-mailové adrese registrace@iir.cz do 27. 7. 2018.

Výstava bude v prostorách DOX umístěna do konce srpna.

Těšíme se na vás!

Spolupráce / Záštita

Rada pro mezinárodní vztahy, Zastoupení Friedrich Ebert Stiftung

Témata a regiony