Vojtěch Bahenský Přidružený výzkumný pracovník

Vojtěch Bahenský působí jako přidružený výzkumný pracovník. Vystudoval Bezpečnostní studia na Univerzitě Karlově (Mgr.) kde v současnosti studuje doktorský program Mezinárodní vztahy, učí a působí jako výzkumný pracovník. Mimo to je také místopředsedou správní rady Asociace pro mezinárodní otázky a spolupracovníkem jejího výzkumného centra. Odborně se zabývá otázkámi vojenské moci, strategickými studii a hybridními hrozbami.

Kapitoly

Odborné stati