Announcing the Winter Semester program of the IIR Critical Studies Seminar

Vojtěch Bahenský Přidružený výzkumný pracovník

Vojtěch Bahenský působí jako přidružený výzkumný pracovník. Vystudoval Bezpečnostní studia na Univerzitě Karlově (Mgr.) kde v současnosti studuje doktorský program Mezinárodní vztahy, učí a působí jako výzkumný pracovník. Mimo to je také místopředsedou správní rady Asociace pro mezinárodní otázky a spolupracovníkem jejího výzkumného centra. Odborně se zabývá otázkámi vojenské moci, strategickými studii a hybridními hrozbami.

Odborné stati

Mediální výstupy

Nebyly nalezeny žádné články.

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru