Koronabondy. Nesolidární Sever a nezodpovědný Jih? A jakou pomoc získá Východ?

Mezi členskými státy EU a především eurozóny se vedou spory ohledně ekonomických opatření vůči koronavirové krizi.

Tyto spory připomínají dělící linie, které byly v minulosti odhaleny během finanční a dluhové krize v eurozóně. Země mimo eurozónu se těchto sporů neúčastní, zároveň to ale znamená, že ekonomická opatření pro země eurozóny nebudou moci využít. Současná krize také ukazuje, že nahradit EU evropskou zónou volného obchodu nezatíženou společnými institucemi a právem by v praxi vedlo k tomu, že by taková zóna přestala během krize fungovat.

Více si můžete přečíst ve článku pro server a2larm.cz Jana Kováře pod odkazem níže.

 

Témata a regiony