EU

Evropská unie je pravděpodobně nejúspěšnější ekonomické a politické regionální integrační uskupení současnosti. Dnešní EU vznikla na půdorysu Evropského společenství uhlí a oceli a pozdějšího Evropského hospodářského společenství, které se zrodily po konci druhé světové války. Pilířem EU je vnitřní trh se svobodou pohybu pracovní síly, zboží, služeb a kapitálu, existence jednotné měny a schengenského prostoru bez vnitřních hranic. V současnosti je členem EU 27 evropských zemí. Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko mají status kandidátské země. Bosna a Hercegovina a Kosovo jsou aspiranti na získání tohoto statutu.