Mezinárodní politika - 30 let samostatné české diplomacie

S potěšením představujeme nové číslo časopisu Mezinárodní politika. Tentokrát se v něm autoři a autorky věnují uplynulým třem dekádám české diplomacie.

Editoriál

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se vám do rukou třetí číslo časopisu Mezinárodní politika roku 2023. Jeho tématem je ohlédnutí se za třemi dekádami existence samostatné české diplomacie a zahraniční politiky. Snažili jsme se pokrýt různé agendy české zahraniční politiky, nicméně některá témata i tak dominují. V celé řadě textů se promítají vzpomínky na raná devadesátá léta a specifickou atmosféru spojenou s osobami Václava Havla a Jiřího Dienstbiera, ale i nedávno zesnulého Karla Schwarzenberga a řady dalších. Jsme také velmi rádi, že jsme mohli připomenout význam Martina Povejšila pro českou diplomacii. Nechtěli jsme se ale jen ohlížet do minulosti, a někteří z autorů se proto zamýšlí i nad hodnocením české zahraniční politiky a snaží se reagovat na výzvy, kterým čelí nyní a bude čelit v budoucnu. Mimo podrobného
rozhovoru s ministrem Janem Lipavským k tomu slouží i kulatý stůl zahraničních pozorovatelů české politiky a osobní i analytické reflexe z akademického prostředí. Věříme, že texty tak dohromady poskytnou náhled na minulost i současnost české diplomacie z různých úhlů a třeba i podnítí diskusi o tom, jak promýšlet českou zahraniční politiku do budoucna.

V tomto čísle najdete:

 • Kulatý stůl: Tři dekády české zahraniční politiky pohledem zvenku
 • Komentář: Hluboká a rovná brázda Martina Povejšila – v životě i v diplomacii (Jaroslav Kurfürst)
 • Komentář: Zlatá éra české diplomacie: Klíčové kroky a formování diplomatického sboru (Dana Huňátová)
 • Rozhovor s Janem Lipavským (Mats Braun)
 • Komentář: První dekáda české zahraniční politiky z pohledu Otto Picka 21 Česko-německé vztahy jako zkouška zralosti (Vladimír Handl)
 • Komentář: Česko-německé vztahy jako zkouška zralosti (Tomáš Kafka)
 • Rozhovor s Jacquesem Rupnikem (Eva Svobodová)
 • Komentář: Enfant terrible: 30 let české kulturní diplomacie (Jitka Pánek Jurková)
 • Analýza: Jak se vybírají a kdo jsou čeští velvyslanci a velvyslankyně? (Vít Borčány)
 • Komentář: Od feministické zahraniční politiky nás nedělí symboly, ale skleněné stropy a praktické kroky (Ondřej Horký-Hlucháň & Míla O’Sullivan)
 • Má Česká republika nějakou zahraniční politiku? (Zora Hesová)