Míla O’Sullivan Výzkumná pracovnice

Míla O´Sullivan je výzkumnou pracovnicí v Centru globální politické ekonomie. Zaměřuje se na feministické mezinárodní vztahy a feministická bezpečnostní studia, konkrétně na témata gender a válka, agenda OSN Women, Peace and Security, gender v diplomacii nebo feministická zahraniční politika. Feministickou optikou zkoumá bezpečnostní instituce (NATO, OBSE), zahraniční politiky středoevropských zemí a ruskou invazi Ukrajiny, včetně prostřednictvím terénního výzkumu. Vystudovala mezinárodní vztahy a diplomacii na Anglo-Americké univerzitě v Praze (Mgr.) a doktorské studium v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, Ústavu mezinárodních vztahů a Metropolitní univerzity Praha (Ph.D.). V minulosti pracovala na lidskoprávních tématech v nevládních organizacích Otevřená společnost o. p. s. a Open Society Fund Prague. V současnosti vyučuje feministická bezpečnostní studia na Univerzitě Karlově. Působí v poradních orgánech vlády jako členka Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů při Radě vlády pro rovnost žen a mužů a členka Mezirezortní pracovní skupiny pro Agendu ženy, mír a bezpečnost.

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné projekty