Migrace

Migrující osoba je osoba, která se pohybuje nebo se přestěhovala přes mezinárodní hranici nebo ve státě mimo své obvyklé místo pobytu. Migranti mohou dobrovolně opustit své obvyklé místo pobytu při hledání práce nebo ekonomických příležitostí, za rodinou nebo za studiem. Jiní mohou odejít, aby unikli pronásledování, terorismu, porušování lidských práv nebo v reakci na nepříznivé účinky změny klimatu, přírodních katastrof nebo jiných environmentálních rizik. V ÚMV zkoumáme různé druhy migrantů, včetně uprchlíků a vnitřně vysídlených osob.