Mats Braun ředitel

Mats Braun je od května 2023 ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů. Odborně se věnuje regionální integraci (komparativní regionalismus), Evropské unii, globální environmentální politice a střední a východní Evropě. V roce 2017 byl jmenován docentem teritoriálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 2010 do roku 2016 byl členem Výkonné rady Asociace pro studium mezinárodních vztahů ve střední a východní Evropě (CEEISA). Během podzimu roku 2015 byl hostujícím výzkumníkem v Cornell Institute for European Studies na Cornellově univerzitě v Ithace (USA). Od roku 2018 do roku 2022 byl členem hodnotícího panelu „Právní vědy, politologie“ Grantové agentury České republiky. Několik let působil jako docent na Södertörn University ve Stockholmu. Přednášel také na Dalarna University (Švédsko), na Univerzitě Karlově nebo na Anglo-American University Prague. V letech 2016–2023 vedl Katedru International Relations and European Studies Metropolitní univerzity Praha. V roce 2022 zde získal prestižní titul Jean Monnet Chair, který uděluje Evropské komise.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné projekty