Rozvoj

Rozvoj je praxe, diskurz a materiální proces, který by měl vést k realizaci lidského potenciálu. Existuje mnoho hodnotových soudů o tom, co je rozvoj a co ne. Dominantní teorie předpokládají rozvoj jako zrychlený proces ekonomického růstu a pohybu tzv. rozvojových zemí po cestě zmapované tzv. rozvinutými národy. V ÚMV aplikujeme alternativní teorie, které se kriticky zabývají trvajícím tlakem na ekonomický růst a doháněním rozvinutých zemí. Místo toho tento rozvoj očekává rozsáhlou ekonomickou spravedlnost, sociální blahobyt a regeneraci životního prostředí.