Seminář: Německé inspirace pro ČR? Vztah k Rusku a zbrojní exporty

Centrum evropské integrace při Ústavu mezinárodních vztahů vás srdečně zve na seminář: "Německé inspirace pro ČR? Vztah k Rusku a zbrojní exporty" pořádaný 24. ledna v 16:00 v Ústavu mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1.

24. 1. 2019 (16:00)

Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1

Na akci budou představeny a následně diskutovány dva Policy Briefs členů Centra evropské integrace ÚMV Jakuba Eberleho a Vladimíra Handla.

Autoři se na základě svého dlouhodobého výzkumu zahraniční politiky SRN zamýšlí, v čem a jakým způsobem by se Německem mohla inspirovat česká zahraniční politika. Prvním tématem je vztah Německa k Rusku, který je jednou z hlavních os evropské bezpečnosti. Německo zde čelí dilematu mezi normativním rozchodem po autoritářském obratu v Rusku a agresi Ukrajiny a pragmatickou snahou o spolupráci, např. v energetice. ČR by se zde především měla konstruktivně zapojit do německých snah o udržení liberálního světového řádu. Druhým tématem je pak kontrola zbrojních exportů. Zatímco v SRN jsou vývozy zbraní ožehavým politickým tématem, v ČR kvalifikovaná diskuze prakticky neprobíhá. ČR by se měla inspirovat od Německa, ale také třeba Nizozemska či Velké Británie, v posílení demokratické kontroly a transparentnosti svých zbrojních exportů.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Pracovním jazykem je čestina.

Organizátoři

Témata a regiony