Severní Korea

Korejská lidově demokratická republika (KLDR, známá také jako Severní Korea) je vysoce centralizovaný totalitní stát. Přestože je jednou z nejchudších zemí na světě, udržuje jednu z největších armád a věnuje značné zdroje programům rozvoje jaderných a balistických raket. Představuje vážnou hrozbu pro sousední státy i pro mezinárodní mír a bezpečnost. Výzkumníci ÚMV nadále sledují situaci na Korejském poloostrově, vztahy mezi Jižní a Severní Koreou a oficiální český postoj, který podporuje úplnou, ověřitelnou a nezvratnou denuklearizaci KLDR, jak to vyžadují rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

Experti na dané téma