Blízký východ po pádu tzv. Islámského státu: scénáře možného vývoje

Dne 25.4.2017 Ústav mezinárodních vztahů uspořádal kulatý stůl na téma Blízký východ po pádu „Islámského státu", se zaměřením na scénáře možného vývoje. 

25. 4. 2017 (17:00)

Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha

Osvobození iráckého Mosulu z krutovlády tzv. „Islámského státu“ (dále IS) a utahování smyčky kolem severosyrské Rakky, kterou IS považuje za své hlavní město, dávají tušit, že dny IS coby kvazistátního útvaru na území Sýrie a Iráku jsou sečteny. Ztráta území IS však ještě neznamená jeho konec coby teroristické organizace. Část bojovníků IS navíc bude žít a bojovat dál a s sebou si do nejrůznějších světových regionů odnese nejen své válečné know-how, ale i nenávistnou ideologii, která snadno zapustí kořeny všude tam, kde jsou jim lidé ochotní naslouchat, společnost rozdělená a státní struktury slabé či nefunkční.

Lukáš Tichý nedávno na stránkách časopisu Euro psal článek na téma ustupujícího tzv. Islámského státu. Můžete si jej přečíst zde.

Kulatý stůl o IS se zaměřl na regionální důsledky jeho porážky jak v rovině mezinárodně-mocenské, tak v rovině personální. Zároveň se věnoval scénářům možného vývoje IS. Přesun bojovníků IS na jiná blízkovýchodní válčiště či do jejich domovin totiž naznačuje, že boj s IS a jeho ideologií nekončí, nýbrž pouze vstupuje do další fáze. Je nasnadě, že toto téma se velmi úzce dotýká i bezpečnosti evropské.

PhDr. Jan Veselý se narodil roku 1986. Je absolventem magisterského dvouoboru arabistika-historie (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), bakalářského oboru politologie a mezinárodní vztahy (Fakulta sociálních věd UK) a na něj navazujících bezpečnostních studií. Z oboru arabistika má složenu i státní rigorózní zkoušku. Pracuje na volné noze jako arabista a analytik pro oblast Blízkého východu a severní Afriky, přičemž se specializuje na politické a bezpečnostní dění s důrazem na teritorium Sýrie, Libanonu a Libye. Vedle blízkovýchodních témat jej zajímá také fenomén e-diplomacie a morální otázky spojené bezpečnostním užíváním bezpilotních prostředků. Externě spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí. Publikuje zejména v Hospodářských novinách a na zpravodajském portálu iDNES.cz.

Oldřich Vondruška, Ph.D. se narodil roku 1977 a absolvoval magisterské studium historie a religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a následně doktorské studium mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Během svého doktorského studia podnikl roční studijní a výzkumné pobyty na Káhirské a Damašské univerzitě. Následně pracoval v zahraničním oddělení Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany, kde měl na starosti bilaterální vztahy se zeměmi Blízkého východu. Současně vedl kurzy o vztazích USA k Blízkému východu a aktuálním regionálním vývoji po tzv. Arabském jaru na FSS MU. V současnosti působí jako vedoucí hospodářského úseku ZÚ ČR v Saúdské Arábii. Publikoval své příspěvky v časopisu Mezinárodní politika a online médiích (ihned.cz, idnes.cz) a komentoval aktuální události v médiích (Česká televize, Český rozhlas aj.). Tematicky se věnuje zvláště aktuálnímu politickému vývoji v oblasti Levanty a Arabského poloostrova a politickému islámu.

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. je výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů a přednášející na Metropolitní univerzitě Praha. Mezi oblasti jeho zájmu patří energetická bezpečnost (Evropa, Rusko a Střední Asie), energetická bezpečnost Afriky (konflikty o zdroje, politika světových aktérů v Africe), geopolitika přepravních tras, vztahy mezi EU a Ruskem , bezpečnostní a strategická kultura Ruska, teorie mezinárodních vztahů a analýza diskurzu.