Bezpečnost

Studium bezpečnosti se týká opatření a politik přijatých státy a mezinárodními organizacemi k zajištění veřejné bezpečnosti. Bezpečnost zahrnuje strategické rozhodování a provádění politiky zaměřené na poskytování hmatatelných výsledků. K dosažení tohoto cíle mohou aktéři využít prostředků diplomacie, mezinárodních dohod a vojenské schopnosti. Normativně znamená „bezpečnost“ morální a racionální faktory, díky kterým aktéři mezinárodního systému identifikují a definují nebezpečí a hrozby. Pojem bezpečnosti lze chápat jako studium hrozeb, které rozlišuje mezi hrozbami, které lze tolerovat, a těmi, které vyžadují okamžité obranné akce.