Síť expertů pro analýzu strategických globálních trendů (STRAT:FORS)

STRAT:FORS propojí aplikovatelnou společenskovědní expertizu renomovaných akademických institucí v ČR za účelem strategické analýzy trendů, rizik a příležitostí v mezinárodním prostředí. Záměru bude dosaženo ustavením sítě expertů, která provede cyklus komplexní analýzy strategických trendů a v návaznosti na to zpracuje národní profil vnějších rizik a příležitostí. Analýza a profil budou přehledně zobrazeny v novém online prostředí pro uživatele v rozhodovací sféře, vystavěném kolem postupně budovaného a aktualizovaného hlavního výsledku projektu na bázi mapy (Nmap), a prezentovány na semináři (W) se zástupci rozhodovací sféry a odborné veřejnosti, jehož součástí bude i řízené testování robustnosti možných strategií reakce.