Lidská práva

Z morálního hlediska lze lidská práva vnímat jako uznání základních práv každého člověka, jež pramení z přirozené lidské důstojnosti. Lidská práva jsou ovšem také právním odvětvím. To se plně rozvíjelo po přijetí Všeobecná deklarace lidských práv v roce 1948. Do dnešního dne se lidskoprávní katalogy práv staly součástí ústav řady států a v Evropě, Americe a Africe vznikly také regionální systémy ochrany lidských práv v čele s mezinárodními soudy. Pro Českou republiku jsou nejvýznamnějšími zdroji vnitrostátní Listina základních práv a svobod a mezinárodní Evropská úmluva o ochraně lidských práv. Prosazování lidských práv v zahraničí je rovněž prioritou české zahraniční politiky. ÚMV se věnuje oblasti ochrany a prosazování lidských práv jak z hlediska právního, tak z hlediska mezinárodních vztahů.