7. 11. 2005

Komunikace a postoj veřejnosti k EU

Policy
paper

Tento přehled je rozdělen na čtyři části. V první části přehledu jsou nejprve přiblíženy snahy komunikovat, které se v Evropské unii (EU) objevují v posledních dvou desetiletích. Komunikace nebyla po většinu trvání integračního procesu výrazným tématem či aktivitou. Tato situace se začala měnit až na počátku 90. let, od kdy se objevují snahy komunikovat intenzivnějším způsobem.

Navzdory těmto snahám nedosahuje komunikování v EU ani v současnosti optimální intenzity a efektivity a v důsledku toho je možné hovořit o komunikačním deficitu, tj. nedostatečné komunikaci vůči veřejnosti v otázkách týkajících se integrace. Vedle komunikačního deficitu navíc v EU existuje také informační deficit, představovaný nedostatečnými informacemi veřejnosti o EU.

 

Témata a regiony