Společnost

Termín společnost označuje velkou skupinu lidí, kteří žijí společně organizovaným způsobem. ÚMV zkoumá mezinárodní politické a ekonomické organizace současné společnosti v globalizovaném světě. Protože společnosti jsou charakterizovány vzory jejich sociálních vztahů, analyzujeme především jejich interakce jako států v mezinárodních vztazích. Kromě národních vzorů zahrnujeme i další sociální interakce, např. třídní, genderové, náboženské nebo rasové vztahy, které přesahují národní státy a utvářejí globální politiku a ekonomiku. Proto ve výzkumu zahrnujeme i sociální skupiny a sítě, a to od národních a globálních elit až po populární a globální protestní hnutí.