Policy papers

Návrat v nedohlednu: Integrování Syřanů v Turecku?
Již přes 3,5 milionu Syřanů pobývá v Turecku a s napětím je sledován další vývoj v Sýrii, který může ovlivnit příchod dalších osob. Klíčovou je také otázka budoucích návratů Syřanů zpět z Turecka do Sýrie. Zatímco je kladen důraz na sociální kohezi a integraci v Turecku, měla by být posílena i příprava pro návrat do Sýrie. Důležitá je i senzitivita nejen vůči majoritní společnosti, ale zvláště vůči lokálním etnicko-socio-ekonomickým dynamikám a menšinovým skupinám. Vzhledem k proměně povahy pobytu Syřanů v Turecku a posunu od humanitárních k rozvojovým projektům je třeba i nadále podporovat kapacity místních aktérů a jejich vzájemnou spolupráci.
13.07.2018 | Daniel Šitera
Transatlantický obchodní konflikt a jeho dopady na Evropskou unii
Nová obchodní politika Spojených států amerických (USA) nemusí být výjimkou potvrzující volnotržní pravidlo posledních tří dekád, ale pravděpodobně předznamenává dlouhodobější protekcionistický trend.
Macron, Merkel a české zájmy při reformě EU
Červnový summit Evropské rady se bude zabývat reformami klíčových politik Evropské unie, včetně společné měny, armády či ostře sledované problematiky azylu a migrace. Policy paper Jakuba Eberleho a Jana Kováře mapuje návrhy Emmanuela Macrona a Angely Merkel a hledá české zájmy při reformě EU.
Egypt, a future gas supplier to the European Union?
New paper of Jan Mazač and Lukáš Tichý from the IIR's Centre for Energy Policy focuses on possible energy cooperation of the EU and Egypt.
Česko-německé vztahy po volbách: Jak zabránit vzájemnému odcizení
Nový policy paper Jakuba Eberleho (ÚMV), Vladimíra Handla (externí spolupracovník ÚMV) a Kaie-Olafa Langa (Senior Fellow ve Stiftung Wissenschaft und Politik) se zabývá vývojem česko-německých vztahů po volbách, které se v obou zemích konaly. Text je českou verzí studie „Berlin–Prag: Entfremdung vermeiden – Chancen ergreifen“, která byla publikována německou Stiftung Wissenschaft und Politik v řadě SWP-Aktuell.
Evropská unie musí efektivně rozvíjet energetické vztahy se světovými producenty a partnery
Policy paper týmu nového Centra energetické politiky se věnuje evropské energetické bezpečnosti a spolupráci s různými světovými regiony v oblasti energetického importu.
Příležitosti a překážky dodávek zkapalněného zemního plynu z USA do EU
Další ze série policy paperů připravovaného Centra energetické politiky se vrací k aktuálnímu tématu příležitostí a překážek dodávek zkapalněného zemního plynu z USA do EU.
Energetická politika USA a význam dodávek zkapalněného zemního plynu do EU
Nový policy paper Lukáše Tichého a Jana Mazače ku příležitosti vzniku nového Centra energetické politiky pod vedením Lukáše Tichého.
08.08.2017 | Eva Křížková
Firmy v české rozvojovce: ničitel ekonomik Jihu nebo všelék na rozvojové problémy?
Policy paper Evy Křížkové, stážistky na pozici samostatné výzkumnice, identifikuje tři typické narativy ve vztahu k soukromému sektoru v rozvojové spolupráci a v návaznosti předkládá doporučení třem klíčovým aktérům.
16.05.2017 | Rudolf Fürst
Partnerství EU-ČLR vyžaduje update
K příležitosti otevření nového Centra vztahů EU-Asie připravil jeho koordinátor Rudolf Fürst policy paper věnující se aktuálním vztahů EU a ČLR.


1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12

Knihy


Doporučujeme

The Rising influence of Chinese Social Media
People Can Say ‘No’: The...
Immigration to the Russian Federation
The problem of immigration became one of the main challenges for Ru...

Nejčtenější

ÚMV nabízí pozici stážisty/ky v Centru energetické politiky
Centrum energetické politiky (CEP) Ústavu mezinárodních vztahů...
Conference Report: Resilience Capacity Building – Implications for NATO
The Institute of International Relations along with NATO Science fo...