2. 12. 2020

Mapování vztahů mezi EU a Jižní Koreou: perspektivy klíčových členských států

Policy
paper

Rádi bychom vás informovali o novém Policy paperu s názvem „Mapping Out EU-South Korea Relations: Key Member States’ Perspectives“, na němž se podílela také výzkumnice ÚMV Alica Kizeková.

Policy paper se zabývá vztahy mezi Evropskou unií a Jižní Koreou, které v posledních letech přitahovaly rostoucí pozornost, nicméně vztahy mezi klíčovými členskými státy EU a asijskou zemí zůstávají nedostatečně prozkoumány. Jaká je perspektiva klíčových členských států EU vůči Jižní Koreji?

Témata a regiony