Martin Švec Přidružený výzkumný pracovník

Martin Švec je přidružený výzkumný pracovník při Centru governance nových technologií. Vystudoval obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde nyní pokračuje v doktorském studiu oboru Mezinárodní a evropské právo. Předmětem jeho odborného zájmu je mezinárodní energetické právo, mezinárodní investiční právo, mezinárodní právo v oblasti životního prostředí a mezinárodní kosmické právo. Zároveň také působí jako asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty v Brně.

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné Projekty