Nikola Schmidt Seniorní výzkumný pracovník

Nikola Schmidt působí jako seniorní výzkumný pracovník a vedoucí Centra governance nových technologií. Vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově, mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě (Mgr.) a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy získal doktorát z mezinárodních vztahů se specializací na bezpečnostní studia (PhD.). Tam také působí jako výzkumný pracovník. V roce 2015 se zúčastnil projektu planetární obrany, spolufinancovaného agenturami NASA a ESA. Předmětem jeho odborného zájmu je vztah technologií, mezinárodních vztahů a forem vládnutí v oborech kybernetické a vesmírné politiky. V současnosti stojí v čele projektu Multidisciplinární analýzy obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj a prosperitu lidstva na Zemi i ve vesmíru, kterého se účastní řada astronomů, vesmírných inženýrů, mezinárodních právníků a politologů. Cílem projektu je navrhnout strategii planetární obrany a těžby ve vesmíru pro kosmopolitně zodpovědný stát. Byl editorem či autorem řady publikací, včetně knihy nakladatelství Springer s názvem Planetary Defense: Global Collaboration for Defending Earth From Asteroids and Comets a článků v časopisech Acta Astronautica, Space Policy, New Space nebo Bulletin of the Atomic Scientists. Před opětovným vstupem do akademické sféry založil a vedl dvě společnosti zabývající se vývojem softwaru a pracoval na rozvojovém projektu potravinové bezpečnosti v Afghánistánu.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné Projekty