3. 12. 2020

Nešíření zbraní hromadného ničení, kontrola zbrojení, odzbrojení a Česká republika

ISBN: 80-86506-23-1, 358 stran, rok vydání: 2002

Publikace charakterizuje působení hlavních mezinárodních organizací a jejich orgánů, které se odzbrojovací problematikou dlouhodobě zabývají, dále předmět nešíření zbraní hromadného ničení, kontroly zbrojení a odzbrojení. Zabývá se rozvněž obsahem nejdůležitějších odzbrojovacích smluv a úmluv i složitostí realizace jejich ustanovení, zejména z faktografického pohledu vývoje po skončení studené války. Zahrnuje také pasáž věnovanou opatřením na posilování důvěry a bezpečnosti přijímaným mezi hlavními aktéry světové politiky, která pozitivně ovlivňují celkovou bezpečnostní atmosféru. 

Pro získání přehledu o různém přístupu a představách z oblasti odzbrojovací politiky jsou především u kapitoly věnované otázce nešíření jaderných zbraní a jadernému odzbrojení uvedeny kritické názory, ale i doporučení některých zahraničních nevládních organizací. 

Nedílnou součástí je rovněž sdělení o postojích České republiky k hlavním odzbrojovacím otázkám deklarovaných v ročních hodnoceních zahraniční politiky, prioritách České republiky před zahájením Valného shromáždění OSN v posledních letech, ve vystoupení našich představitelů na různých odzbrojovacích jednáních a přijímaných praktických opatřeních k realizaci ustanovení příslušných smluv a úmluv. 

Kniha vyšla ve spolupráci s Ústavem strategických studií Vojenské akademie v Brně.

Objednávka

Nešíření zbraní hromadného ničení, kontrola zbrojení, odzbrojení a Česká republika

Pokud objednáváte více titulů, napište je do poznámky níže (plus počet kusů), nebo vyplňte kontaktní formuláře u vybraných titulů. Následně Vám zašleme mailem fakturu s platebními údaji.

155