8. 10. 2021 10min.

České zbrojní exporty

Reuters

Česká republika je dlouhodobě významným vývozcem zbraní a nejinak tomu bylo i v uplynulém pandemickém roce. Navzdory hodnotám české zahraniční politiky však končí část vývozů v rukou represivních a nedemokratických států angažujících se v regionálních konfliktech a porušujících lidská práva.

Postoj relevantních politických aktérů na české politické scéně je k zbrojním exportům v řadě případů v rozporu s jinak hlásanými zásadami, či mu není věnován odpovídající prostor; debata v současné době přichází spíše z nevládní sféry. Jaké kroky by měly být podniknuty ve vztahu ke schvalování vývozů zbraní, a jakou pozici by měly zaujmout orgány odpovědné za českou zahraniční politiku? 

Tématem se zabýval náš výzkumný pracovník a vedoucí Centra evropské politiky, Jakub Eberle, který jej zpracoval pro publikaci Asociace pro mezinárodní otázky s názvem “Agenda pro českou zahraniční politiku 2021”.