Petra Ditrichová seniorní nerezidentní výzkumnice

Petra Ditrichová je seniorní nerezidentní výzkumníce působící v Centru pro mezinárodní právo Ústavu mezinárodních vztahů. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr. JUDr., Ph.D.). Je též nositelkou Diploma in Introduction to English and EU Law z University of Cambridge. Zároveň působí na ministerstvu obrany. Je viceprezidentkou Mezinárodní společnosti pro válečné a vojenské právo (ISMLLW), odbornou spolupracovnicí Českého červeného kříže a zakládající členkou Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva. V minulosti zastávala pozici zástupkyně právního poradce NATO/ACT SEE a českého zástupce při NATO/NSPA. Externě vyučuje mezinárodní humanitární právo na Právnické fakultě UK v Praze. Předmětem jejího odborného zájmu je mezinárodní právo, právo ozbrojeného konfliktu, mezinárodní trestní právo, pravidla užití síly, pravidla nasazení, mezinárodní právo v kybernetickém prostoru.