Mezinárodní právo

Mezinárodní právo je souborem právních norem, které upravují vztahy mezi jednotlivými státy, mezi státy a mezinárodními organizacemi, a výjimečně také mezi státy a jednotlivci. Mezi prameny mezinárodního práva patří mezinárodní smlouvy, mezinárodní obyčeje, obecné právní zásady, soudní praxe a doktrína, ale také jednostranné právní akty států. V praxi lze rozlišit řadu odvětví mezinárodního práva jako jsou lidská práva, mezinárodní humanitární právo (právo ozbrojených konfliktů), mezinárodní trestní právo, mezinárodní investiční právo nebo např. mořské právo. ÚMV se věnuje jak aktuálnímu vývoji jednotlivých mezinárodněprávních oblastí, tak důsledkům takového vývoje pro vztahy mezi státy.