September issue of the Czech Journal of International Relations is out!

Mezinárodní organizace

Mezinárodní (mezivládní) organizace jsou sdružení tří či více států, zřízená za účelem realizace společných cílů. Mají vlastní mezinárodní subjektivitu, jednají svým jménem a prostřednictvím svých vlastních orgánů. První mezinárodní organizace začaly vznikat v 19. století, dnes jich ve světě působí kolem 300. Mezinárodní organizace lze rozdělit podle jejich geografického záběru (univerzální, regionální, subregionální organizace) a podle oblasti jejich působení (organizace obecné a specializované, např. bezpečnostní, hospodářské, lidskoprávní aj.). Česká republika je v dnešní době členkou zhruba 60 mezinárodních organizací, k nejvýznamnějším z nich patří OSN, EU, Rada Evropy či NATO. ÚMV zkoumá mezinárodní organizace obecně a zaměřuje se také na vyhodnocování efektivity českého členství v nich.

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru