Mezinárodní organizace

Mezinárodní (mezivládní) organizace jsou sdružení tří či více států, zřízená za účelem realizace společných cílů. Mají vlastní mezinárodní subjektivitu, jednají svým jménem a prostřednictvím svých vlastních orgánů. První mezinárodní organizace začaly vznikat v 19. století, dnes jich ve světě působí kolem 300. Mezinárodní organizace lze rozdělit podle jejich geografického záběru (univerzální, regionální, subregionální organizace) a podle oblasti jejich působení (organizace obecné a specializované, např. bezpečnostní, hospodářské, lidskoprávní aj.). Česká republika je v dnešní době členkou zhruba 60 mezinárodních organizací, k nejvýznamnějším z nich patří OSN, EU, Rada Evropy či NATO. ÚMV zkoumá mezinárodní organizace obecně a zaměřuje se také na vyhodnocování efektivity českého členství v nich.