Gender

Gender je pojem, který označuje asymetrické role, odpovědnosti a očekávání žen, mužů a dalších genderových kategorií, které jsou součástí našich politických, sociálních a ekonomických vztahů. V ÚMV naše genderová analýza rozpoznává a následně zkoumá genderové dopady války, politiky mezinárodní bezpečnosti, rozvoje, ekonomiky, životního prostředí, zdraví a dalších. Odhaluje, jak je genderová podřízenost nebo nadvláda sociálně konstruována, popř. materiálně podmíněna. Režimy podřízenosti se v průběhu času mění a liší se napříč kulturami a politickými řády, přičemž se křižují s jinými sociálními pozicemi a identitami, např. třídami, etnickým původem, věkem a dalšími.