NATO

Politicko-vojenská aliance zemí transatlantického prostoru založená v roce 1949 původně za účelem obrany před hrozbou Sovětského svazu. Přirozeným lídrem organizace jsou Spojené státy a jádrem spolku je článek 5 Washingtonské smlouvy, který deklaruje, že ozbrojený útok na jakoukoliv členskou zemi bude považováno za útok na všechny její členy. Díky více než 70 let dlouhé historii a postupnému rozšiřování i o postkomunistické země po skončení studené války jde o jedno z nejúspěšnějších obranných seskupení v moderních dějinách. Severoatlantická aliance se v průběhu svého fungování musela mnohokrát přizpůsobit měnícím se hrozbám včetně SSSR, nestability na Balkánu, terorismu či vzestupu Číny.