Terorismus

Tímto termínem se označují různé formy násilí inspirované politickými, náboženskými nebo ideologickými příčinami a účely. Jejich hlavním cílem je narušit veřejnou bezpečnost, zabíjet civilisty, šířit obavy a pocit neustálého ohrožení. Ačkoli se definice terorismu ukázala jako velmi sporná otázka, mezi akademiky a bezpečnostními experty existuje určitá shoda v tom, že terorismus odkazuje na násilné činy spáchané se záměrem předat konkrétní politická nebo ideologická sdělení. Teroristické činnosti, jako je vytváření podpůrných sítí, získávání finančních prostředků, nábor, rozvoj taktiky a strategií, činí z terorismu jednu z komplexních forem politického násilí.