Jan Eichler Seniorní výzkumný pracovník

Jan Eichler působí jako seniorní výzkumný pracovník v Centru evropské politiky. Vystudoval Vojenskou politickou akademii v Bratislavě, obhájil disertační práci (CSc.) a v roce 2004 obhájil habilitační práci (doc.). Kromě toho vyučuje na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, v minulosti byl také zástupcem vedoucího odboru na Institutu pro strategická studia Ministerstva obrany (1991-1993), působil v Generálním štábu Československé armády (1990-1991) a na Ministerstvu obrany ČSSR (1982-1990). Předmětem jeho odborného zájmu jsou transatlantické vztahy, strategická kultura, ozbrojené konflikty, vojenský rozměr bezpečnosti, mezinárodní bezpečnost, války v dnešním světě a terorismus. Je členem oborové rady doktorského studia FMV VŠE, MUP Praha, FBMI ČVUT a FM UO v Brně.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné Projekty