Blízký východ ve světle současného vývoje

ÚMV přivítal na debatě u kulatého stolu J.E. Adel Al-Jubeira, státního ministra pro zahraniční záležitosti z Království Saúdské Arábie. Debata na téma Blízký východ ve světle současného vývoje se uskutečnila 10. ledna od 15 hodin v Ústavu mezinárodních vztahů. 

Informace

Datum: 10.01.2020
Čas: 15:00
Místo: Institute of International Relations
Spolupráce:
Organizuje: Ondřej Ditrych

***English below***

Saúdská Arábie má významné postavení v geopolitické oblasti Blízkého Východu, a proto je vliv této země rozhodující v rozvoji tohoto regionu v mnoha oblastech.

V úvodu debaty představí státní ministr pro zahraniční záležitosti Saúdské Arábie Adel Al-Jubeir současné socio-ekonomické a politické výzvy regionu. Zhodnotí interní reformní přístupy, jako je přijetí zvláštní strategie rozvoje ekonomiky v rámci tzv. Vize 2030 a v kontextu Saúdské Arábie. Bude hovořit také o bezprecedentních společenských reformách, které království začalo zavádět v sociální oblasti. Příkladem může být posilování ženských práv a vlivu žen ve společnosti. 

Následnou debatu moderoval ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Ondřej Ditrych.

Adel bin Ahmed Al-Jubeir je saúdský diplomat, který je bývalým ministrem zahraničních věcí. V současnosti je státním ministrem pro zahraniční záležitosti. V letech 2007 až 2015 působil jako velvyslanec ve Spojených státech. Byl také poradcem krále Abdullaha v oblasti zahraniční politiky. Vzdělání získal na univerzitách v Saúdské Arábii, Německu, Libanonu a USA. V roce 2006 obdržel čestný doktorát na University of North Texas.

Report v angličtině z této debaty si můžete přečíst zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saudi Arabia has a prominent position in the geopolitical map of the Middle East, and therefore its influence is clearly decisive in shaping the region's further development in many areas.

In his lecture, Saudi Arabian Minister of State for Foreign Affairs Adel Al Jubayr will present the contemporary regional socio-economic and political challenges. He will reflect the internally accepted reform approaches, such as the adoption of a specific strategy for economic development in the so-called Vision 2030 as well as, in the context of Saudi Arabia, the unprecedented social reforms that the Kingdom has begun to implement in its social field. One example is the area of strengthening women's rights and the influence of women in society, which aims at the overall development of the Kingdom.

The following debate was moderated by Ondřej Ditrych.

Adel bin Ahmed Al-Jubeir is a Saudi diplomat who is a former Foreign Minister. He is currently the Minister of State for Foreign Affairs. From 2007 to 2015, he served as an ambassador to the United States. He was also Foreign Adviser to King Abdullah. He graduated from universities in Saudi Arabia, Germany, Lebanon and the USA. In 2006 he received an honorary doctorate in humane letters from the University of North Texas.

A report in English from this debate is available here.

Nahoru