Co znamená Čína pro země střední Evropy? Porovnání pohledu České republiky s Rakouskem / What Does China Mean for Central Europe

ÚMV Vás srdečně zve na debatu o postojích zemí střední Evropy vůči rostoucí asijské velmoci v doposud málo probádaném srovnání s pohledem našich jižních sousedů. Tato debata, konaná s účastí Dr. Alfreda Gerstla a moderovaná Rudolfem Fürstem, proběhne dne 25. června 2019 v 17:00 v Ústavu mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1. 

25. 6. 2019 (17:00)

Ústav mezinárodních vztahů

Rostoucí zájem Číny o střední Evropu se stal tématem, které budí mezinárodní pozornost. Nový policy brief Rudolf Fürsta (k přečtení zde), nazvaný The Regional Format 16+1: Early Rusting, Still Alive and Expanding into 17+1, se věnuje regionálnímu formátu skupiny postkomunistických zemí s Čínou 16+1. Reflektuje jeho byrokratizaci, předčasnou opotřebovanost, rozpaky EU i USA nad jeho existencí a smyslem, avšak také jeho schopnost přetrvat a ještě dále expandovat, jak potvrdilo přijetí Řecka do této skupiny a její přejmenování na 17+1.

V čem naši jižní sousedé, kteří nejsou členy této regionální organizace spjaté s ČLR, spatřují význam Číny pro vlastní bilaterální agendu i pro celou EU ? Je rakouský přístup k Číně nějak specifický a podobá se české politice? Snaží se Čína rozdrobit a oslabit EU ke svému prospěchu? ČR patří v Evropě k zemím, kde je debata o Číně nejvíce polarizovaná a kde ČLR je vnímána širokou veřejností mimořádně negativně, dokonce nejhůře v celé Evropě. Rakušané se doposud zdají být klidnější.

Pozvání do debaty přijal Dr. Alfred Gerstl, výzkumný pracovník Austrian Institute for European and Security Policy (AIES), který se specializuje na bezpečnostní politiku a na region Asie-Pacifik, zejména na ASEAN. V současné době se účastní projektu “Sinophone Borderlands – Interactions at the Edges“ na Palackého universitě v Olomouci.

Debata bude v angličtině, moderovat ji bude Rudolf Fürst.

 

Organizátoři